Outsourcing IT – co to jest i czy to usługa dla każdego?

Outsourcing IT, zwane również usługami informatycznymi na zewnątrz, to praktyka polegająca na zatrudnianiu zewnętrznych firm lub dostawców usług informatycznych do zarządzania i wykonywania różnych zadań związanych z technologią informacyjną i informatyką. Firmy decydują się na outsourcing IT z różnych powodów, w tym:

 1. Koszty: Outsourcing może być często tańszy niż utrzymanie własnego działu IT. Firmy mogą unikać kosztów zatrudnienia pełnego personelu IT, w tym wynagrodzeń, ubezpieczeń zdrowotnych, szkoleń i infrastruktury.
 2. Ekspertyza: Firmy outsourcingowe specjalizują się w różnych dziedzinach informatyki, co pozwala na dostęp do ekspertów w różnych obszarach technologii, takich jak programowanie, zarządzanie bazami danych, sieciami komputerowymi itp.
 3. Skalowalność: Outsourcing umożliwia firmom elastyczne dostosowywanie zasobów IT w zależności od bieżących potrzeb projektów.
 4. Koncentracja na głównym biznesie: Dzięki outsourcingowi, firmy mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności, pozostawiając obszar IT specjalistom zewnętrznym.

Usługi informatyczne, które mogą być outsourcingowane, obejmują wsparcie techniczne, zarządzanie sieciami, rozwijanie oprogramowania, zarządzanie projektami IT, utrzymanie systemów, monitorowanie bezpieczeństwa IT i wiele innych. Firmy mogą wybierać między lokalnymi dostawcami usług IT a międzynarodowymi firmami outsourcingowymi, w zależności od swoich potrzeb i budżetu. Outsourcing IT jest powszechną praktyką w dzisiejszym świecie biznesu i może przynosić wiele korzyści, ale wymaga również odpowiedniego zarządzania i nadzoru, aby zapewnić efektywność i bezpieczeństwo operacji informatycznych.

Ile kosztuje outsourcing IT?

Koszt outsourcingu może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj usługi, lokalizacja dostawcy, zakres prac, poziom skomplikowania projektu oraz umowy i negocjacje z dostawcą usług. Oto kilka czynników, które wpływają na koszty outsourcingu:

 1. Rodzaj usługi: Koszty będą znacząco różnić się w zależności od rodzaju usługi informatycznej, którą chcesz outsourcingować. Na przykład, outsourcing wsparcia technicznego może być tańszy niż outsourcing rozwijania skomplikowanego oprogramowania.
 2. Poziom skomplikowania: Im bardziej skomplikowane i zaawansowane są zadania, tym koszty są zazwyczaj wyższe. Przykładowo, rozwijanie zaawansowanego oprogramowania lub projektowanie infrastruktury sieciowej może być kosztowne.
 3. Lokalizacja dostawcy: Koszty outsourcingu mogą znacząco różnić się w zależności od lokalizacji dostawcy usług. Firmy z niskimi kosztami pracy w krajach azjatyckich często oferują niższe stawki za usługi informatyczne niż dostawcy z krajów zachodnich.
 4. Skomplikowanie umowy: Umowa outsourcingowa może obejmować różne elementy, takie jak okres umowy, poziom obsługi, poziom wsparcia, terminy płatności i inne. Negocjacje i warunki umowy mogą wpływać na ostateczny koszt.
 5. Wolumen pracy: Koszty mogą również zależeć od ilości pracy, którą chcesz outsourcować. Długoterminowe umowy lub większy wolumen prac mogą przynieść korzyści finansowe w postaci niższych stawek.
 6. Dodatkowe usługi: Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług, takich jak monitorowanie bezpieczeństwa, zarządzanie projektami, szkolenia lub inne, to będą one dodatkowo wpływać na koszty.

Aby uzyskać dokładną ocenę kosztów outsourcingu, zwykle konieczne jest skonsultowanie się z potencjalnymi dostawcami usług i przeprowadzenie szczegółowych negocjacji. Różni dostawcy oferują różne ceny i modele płatności, więc warto porównać kilka ofert, aby znaleźć najlepszą opcję dla Twojej firmy. Pamiętaj również, że najtańsza opcja nie zawsze jest najlepsza, ważne jest także uwzględnienie jakości usług i reputacji dostawcy.

Kto może skorzystać z kompleksowej usługi jaką jest outsourcing IT?

Usługi outsourcingu są dostępne dla różnych rodzajów organizacji i przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości lub branży. Oto kilka przykładów, kto może skorzystać z usług outsourcingu:

 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): MŚP często korzystają z outsourcingu, aby zredukować koszty operacyjne i zyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, których nie posiadają wewnętrznie. Mogą to obejmować usługi informatyczne, obsługę klienta, księgowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Duże korporacje: Duże firmy również często korzystają z outsourcingu, zarówno dla usług informatycznych, jak i wielu innych obszarów, aby zoptymalizować operacje i skupić się na swojej głównej działalności.
 3. Organizacje non-profit: Organizacje non-profit często mają ograniczony budżet, dlatego outsourcing może pomóc im efektywniej zarządzać swoimi zasobami i świadczyć usługi swoim beneficjentom.
 4. Instytucje rządowe: Również rządowe agencje i instytucje mogą korzystać z outsourcingu w celu zwiększenia efektywności, dostępu do nowoczesnych technologii i usprawnienia świadczenia usług publicznych.
 5. Start-upy: Początkujące firmy często outsourcują pewne zadania, takie jak rozwijanie oprogramowania lub projektowanie stron internetowych, aby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz skoncentrować się na rozwoju swojego produktu lub usługi.
 6. Firmy globalne: Firmy działające na arenie międzynarodowej mogą korzystać z outsourcingu, aby skoordynować swoje operacje na różnych rynkach i zapewnić spójność działań na skalę globalną.
 7. Jednostki sektora publicznego: Sektory publiczne, takie jak edukacja, opieka zdrowotna czy administracja państwowa, mogą również korzystać z outsourcingu, aby zwiększyć efektywność swoich działań.
 8. Branże specjalistyczne: Branże takie jak finanse, farmaceutyka czy telekomunikacja mogą outsourcingować określone aspekty swojej działalności, aby skorzystać z zaawansowanej wiedzy i doświadczenia dostawców specjalistycznych usług.

Warto zauważyć, że usługi outsourcingu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Niezależnie od rodzaju działalności lub branży, kluczowe jest dokładne określenie celów outsourcingu i wybór dostawcy usług, który może dostarczyć rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom i wymaganiom firmy.

Zalety outsourcingu IT

Outsourcing IT ma wiele zalet, które przyczyniają się do jego popularności wśród firm i organizacji. Oto niektóre z głównych zalet tego podejścia:

 1. Oszczędność kosztów: Jedną z najważniejszych zalet outsourcingu IT jest potencjał do obniżenia kosztów operacyjnych. Firmy nie muszą inwestować w budowę i utrzymanie własnej infrastruktury ani zatrudniać pełnego zespołu IT. Outsourcing może być znacznie bardziej ekonomiczny.
 2. Dostęp do ekspertów: Outsourcing IT pozwala firmom korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w danej dziedzinie informatyki. Dostawcy usług outsourcingowych często posiadają zespoły ekspertów o różnych umiejętnościach, co umożliwia rozwiązywanie różnorodnych problemów technicznych.
 3. Skalowalność: Outsourcing umożliwia firmom dostosowywanie zasobów IT do bieżących potrzeb. Można zwiększyć lub zmniejszyć zakres outsourcingu w zależności od projektów i wymagań.
 4. Fokus na głównym biznesie: Dzięki outsourcingowi firmy mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności, nie przejmując się szczegółami związanymi z technologią. To pozwala na większą efektywność i koncentrację na osiąganiu strategicznych celów.
 5. Elastyczność czasowa: Outsourcing pozwala firmom uzyskać dostęp do usług IT 24/7, co jest ważne w przypadku potrzeby stałego monitorowania, wsparcia technicznego czy rozwiązywania awarii.
 6. Optymalizacja zasobów: Outsourcing umożliwia firmom optymalizację zasobów i unikanie przestoju. Dostawcy usług mogą skoordynować pracę z różnych źródeł, zapewniając ciągłość działania systemów informatycznych.
 7. Redukcja ryzyka: Outsourcing IT może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka związanego z utrzymaniem własnej infrastruktury, zarządzaniem personelem oraz bezpieczeństwem danych. Dostawcy usług często mają zaawansowane środki bezpieczeństwa.
 8. Stała aktualizacja technologii: Outsourcing IT umożliwia firmom korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi, co może poprawić ich konkurencyjność i efektywność.
 9. Wysoka jakość usług: Dostawcy usług outsourcingowych często muszą spełniać określone standardy jakości i ścisłe SLA (Service Level Agreements), co zapewnia wysoką jakość obsługi.
 10. Globalna dostępność: Dzięki outsourcingowi można współpracować z dostawcami z różnych części świata, co umożliwia korzystanie z różnorodnych umiejętności i kultur.

Jednak, aby osiągnąć pełne korzyści z outsourcingu IT, ważne jest odpowiednie zarządzanie tym procesem, wybór odpowiedniego dostawcy usług i utrzymanie zdrowej relacji partnerskiej. Outsourcing nie jest odpowiedni dla każdej firmy i każdego projektu, dlatego istotne jest dokładne zrozumienie swoich potrzeb i celów przed podjęciem decyzji o outsourcingu.

Wady outsourcingu IT

Outsourcing IT, mimo wielu zalet, ma również pewne wady i potencjalne ryzyka, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o outsourcingu. Oto niektóre z głównych wad:

 1. Brak kontroli: Wydanie kontroli nad pewnymi aspektami działalności IT dostawcy usług outsourcingowych może prowadzić do braku pełnej kontroli nad projektem lub procesem. Może to być problematyczne, jeśli dostawca nie spełnia oczekiwań.
 2. Ryzyko bezpieczeństwa danych: Przekazanie dostępu do wrażliwych danych firmowych dostawcy outsourcingowemu niesie ze sobą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Warto upewnić się, że dostawca ma odpowiednie środki bezpieczeństwa i przestrzega odpowiednich standardów.
 3. Brak zaangażowania pracowników: Pracownicy wewnętrznego zespołu IT mogą poczuć się zagrożeni lub pominięci w wyniku outsourcingu, co może prowadzić do spadku morale i wydajności.
 4. Kwestie związane z językiem i kulturą: Jeśli outsourcing jest prowadzony za granicą, różnice językowe i kulturowe mogą wprowadzać trudności w komunikacji i zrozumieniu wymagań projektu.
 5. Kontrola nad jakością: Dostawca outsourcingowy może nie zawsze dostarczać usługi o oczekiwanej jakości. Wymaga to skrupulatnego zarządzania jakością i ścisłych umów SLA (Service Level Agreements).
 6. Rozłączenie z klientem: W przypadku nieodpowiedniego zarządzania, outsourcing IT może prowadzić do rozłączenia między dostawcą a klientem, co utrudnia skuteczną komunikację i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb.
 7. Problemy z kontrolą projektu: Zarządzanie projektem może być trudniejsze, gdy część pracy jest outsourcowa, zwłaszcza jeśli dostawca nie jest dostępny w tej samej strefie czasowej.
 8. Zwiększony nakład czasu i zasobów: Zarządzanie relacją z dostawcą i procesem outsourcingu może wymagać większego nakładu czasu i zasobów, niż początkowo przewidywano.
 9. Zależność od dostawcy: Jeśli firma staje się zbyt silnie zależna od dostawcy outsourcingowego, może to prowadzić do utraty elastyczności i trudności w zmianie dostawcy w przyszłości.
 10. Ryzyko utraty wiedzy: Przekazanie pewnych funkcji IT dostawcy może prowadzić do utraty wewnętrznej wiedzy i umiejętności, co może być problemem w przypadku późniejszego zakończenia umowy z dostawcą.

Pomimo tych potencjalnych wad, outsourcing IT nadal pozostaje ważnym narzędziem w zarządzaniu działalnością informatyczną, ale wymaga starannego planowania, wyboru odpowiedniego dostawcy i skrupulatnego zarządzania, aby zminimalizować ryzyka i maksymalizować korzyści.

Scroll to Top