Administracja serwerami

W dzisiejszych czasów większość firm, a już z pewnością duże przedsiębiorstwa, funkcjonują w oparciu o sieci komputerowe. Sieci te zwykle podłączone są również do internetu. Administracja serwerami jest więc bardzo ważna, aby sieć była stabilna i bezpieczna. Od jej prawidłowego funkcjonowania zależy przecież nieprzerwane niczym działanie firmy. Jeśli w firmie nie zatrudnia się informatyka lub osób, które byłyby w stanie zapewnić obsługę takich serwerów, konieczne jest zlecenie administracji serwerami. Dlaczego warto robić to na zasadzie zewnętrznego outsourcingu IT? Jednym z głównych powodów jest oszczędność, ponieważ dzięki outsourcingowi płacimy znacznie mniej niż za wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na tym stanowisku. Dodatkowym istotnym aspektem tego podejścia jest efektywność. Nasi eksperci reagują zgodnie z ustalonymi poziomami usług w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, są dostępni i nadzorują pracę serwera przez całą dobę, przez cały rok. Zarządzanie serwerami jest nieodzowne w przypadku prowadzenia działalności online. To pozwala na utrzymanie wydajności serwerów, optymalizację procesów zewnętrznych, aktualizację oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych i ciągłe monitorowanie ich wydajności. Zdalny administrator zwiększa także bezpieczeństwo Twojej infrastruktury serwerowej i reaguje natychmiastowo w przypadku wystąpienia awarii.

Co to jest administracja serwerami?

Administracja serwerami to proces zarządzania i utrzymania serwerów komputerowych w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania, wydajności i bezpieczeństwa. Serwery są specjalnie skonfigurowanymi komputerami lub oprogramowaniem, które pełnią określone role w sieci komputerowej lub infrastrukturze informatycznej organizacji. Administracja serwerami obejmuje wiele działań, w tym:

 1. Instalacja i konfiguracja: Administrator serwera jest odpowiedzialny za instalację odpowiedniego oprogramowania i konfigurację serwera zgodnie z potrzebami organizacji. To obejmuje wybór odpowiednich systemów operacyjnych, aplikacji i ustawień sieciowych.
 2. Monitorowanie i zarządzanie zasobami: Administrator musi stale monitorować wydajność serwera, taką jak użycie procesora, pamięci RAM, przepustowość sieciowa i dostępność. Jeśli zasoby zbliżają się do maksimum lub występują problemy, administrator podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec awariom i zapewnić ciągłość działania.
 3. Zabezpieczanie serwera: Bezpieczeństwo serwera jest kluczowym elementem administracji. Administratorzy muszą stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak firewall, aktualizacje systemowe, skanowanie antywirusowe i autoryzacja dostępu, aby chronić serwer przed atakami i nieautoryzowanym dostępem.
 4. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na serwerze jest niezwykle ważne. W przypadku awarii lub utraty danych administratorzy muszą być w stanie je przywrócić, aby minimalizować przestoje w działaniu organizacji.
 5. Skalowanie i optymalizacja: W miarę jak organizacja rośnie, może być konieczne skalowanie serwerów lub optymalizacja infrastruktury, aby dostosować ją do rosnących potrzeb. Administratorzy podejmują środki w celu zapewnienia, że serwery pozostają wydajne i efektywne.
 6. Rozwiązywanie problemów: Administratorzy serwerów muszą rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, które mogą się pojawić, takie jak awarie sprzętu, błędy oprogramowania, problemy z siecią i wiele innych.
 7. Aktualizacje i patche: Regularne aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowania i zabezpieczeń są niezbędne do utrzymania serwera w dobrej kondycji. Administratorzy muszą śledzić nowe wersje i łatki oraz je wdrażać.

Administracja serwerami jest kluczowym elementem zarządzania infrastrukturą informatyczną organizacji i ma na celu zapewnienie niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności serwerów, które są nieodłącznym elementem wielu procesów biznesowych i usług internetowych.

Czym różni się serwer do administracji siecią od serwera na którym hostuje się stronę WWW?

Serwer do administracji siecią a serwer hostujący stronę WWW różnią się swoją główną funkcją i zastosowaniem, choć w obu przypadkach są to urządzenia komputerowe działające w sieci. Oto podstawowe różnice między nimi:

 1. Funkcja i zastosowanie:
  • Serwer do administracji siecią: Jest to serwer, którego głównym celem jest zarządzanie i kontrola infrastrukturą sieciową. Służy do monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, urządzenia firewall, serwery DNS, DHCP i inne. Jest odpowiedzialny za zapewnienie, że sieć działa sprawnie, jest bezpieczna i dostępna. Administracja siecią obejmuje konfigurację, monitorowanie, zabezpieczanie i zarządzanie ruchem sieciowym.
  • Serwer hostujący stronę WWW: Jest to serwer internetowy, który przechowuje i udostępnia strony internetowe oraz aplikacje internetowe. Jego głównym zadaniem jest obsługa żądań HTTP/HTTPS od użytkowników, dostarczanie treści strony internetowej i obsługa interakcji między przeglądarkami internetowymi a aplikacjami internetowymi (np. strony internetowe, sklepy internetowe, blogi, itp.).
 2. Oprogramowanie i usługi:
  • Serwer do administracji siecią: Często używa specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią, takiego jak systemy zarządzania siecią (NMS), narzędzia do monitorowania wydajności i zabezpieczeń sieci oraz protokoły komunikacyjne, które umożliwiają komunikację z urządzeniami sieciowymi.
  • Serwer hostujący stronę WWW: Wykorzystuje oprogramowanie serwerowe, takie jak Apache, Nginx, Microsoft IIS lub inne, które obsługuje protokoły HTTP/HTTPS i pozwala na udostępnianie treści internetowych.
 3. Zasoby i wydajność:
  • Serwer do administracji siecią: Często ma większe wymagania dotyczące mocy obliczeniowej i pamięci RAM w porównaniu do serwera hostującego strony WWW. To dlatego, że musi obsługiwać wiele urządzeń i nadzorować ruch sieciowy.
  • Serwer hostujący stronę WWW: Może mieć różne wymagania zależnie od ruchu i złożoności witryny, ale w ogólnym przypadku jest bardziej zoptymalizowany do obsługi ruchu internetowego, przetwarzania żądań HTTP i dostarczania treści.
 4. Usługi i dostępność:
  • Serwer do administracji siecią: Skupia się na zapewnieniu niezawodności i dostępności sieci, dlatego musi być dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, aby umożliwić monitorowanie i reagowanie na awarie w czasie rzeczywistym.
  • Serwer hostujący stronę WWW: Dostępność może być równie ważna, ale czasem witryny WWW mogą być planowo niedostępne na krótki okres w celu konserwacji lub aktualizacji.

Podsumowując, serwer do administracji siecią koncentruje się na zarządzaniu infrastrukturą sieciową, podczas gdy serwer hostujący stronę WWW służy do udostępniania treści internetowych użytkownikom. Oba typy serwerów są ważne w dzisiejszych środowiskach informatycznych, ale ich zadania i wymagania są znacznie różne.

Który rodzaj serwera jest najlepiej dopasowany do twoich wymagań: fizyczny, wirtualny czy oparty na chmurze?

Rozważając zarządzanie infrastrukturą IT, istnieje istotna kwestia, a mianowicie wybór odpowiedniego rodzaju serwerów. Istnieją trzy główne kategorie serwerów: fizyczne, wirtualne i chmurowe, z każdym z nich związane są swoje specyficzne cechy. Oto krótka charakteryzacja każdego z nich:

a) Serwery fizyczne to konwencjonalne maszyny, które fizycznie znajdują się w centrum danych. Oferują one pełną kontrolę nad sprzętem i zasobami, ale mogą generować wyższe koszty związane z zakupem, utrzymaniem i zużyciem energii. Administracja serwerami fizycznymi obejmuje zarządzanie sprzętem, instalację i konfigurację systemów operacyjnych oraz zarządzanie zasobami.

b) Serwery wirtualne opierają się na technologii wirtualizacji i polegają na podziale jednej fizycznej maszyny na wiele mniejszych jednostek, które działają niezależnie. To pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i łatwiejszą skalowalność. Administracja serwerami wirtualnymi obejmuje zarządzanie instancjami wirtualnymi, konfigurację wirtualizacji oraz monitorowanie wykorzystania zasobów.

c) Serwery chmurowe to zasoby obliczeniowe dostępne w chmurze, które można wdrażać na żądanie. Są elastyczne, skalowalne i zazwyczaj oferują model płatności za rzeczywiste zużycie zasobów. Administracja serwerami chmurowymi obejmuje zarządzanie usługami w chmurze, konfigurację zasobów oraz monitorowanie wydajności i kosztów.

W zależności od potrzeb i priorytetów organizacji, wybór odpowiedniego rodzaju serwerów może być kluczowy dla sukcesu zarządzania infrastrukturą IT. Każda opcja ma swoje zalety i wady, które warto uwzględnić w procesie podejmowania decyzji.

Praca z różnymi systemami operacyjnymi na serwerach: przegląd opcji i trudności

Systemy operacyjne na serwerach to kluczowy składnik infrastruktury IT, który ma wpływ na stabilność i wydajność całego systemu. Wśród najpopularniejszych systemów znajdują się Windows i Linux, ale istnieją także inne możliwości.

a) Windows Server to powszechnie używany system operacyjny serwerowy opracowany przez firmę Microsoft. Wyróżnia się prostą obsługą, szerokim zakresem narzędzi do administracji oraz obsługą różnych usług i aplikacji. Zarządzanie serwerami Windows Server obejmuje kontrolę usług, monitorowanie wydajności, zarządzanie użytkownikami i grupami oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa systemu.

b) Linux, będący systemem open source, oferuje wiele dystrybucji serwerowych, takich jak Ubuntu, CentOS i Debian. Linux słynie z niezawodności, wydajności i elastyczności, co pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb. Zarządzanie serwerami Linux obejmuje obsługę pakietów, konfigurację usług, monitorowanie wydajności oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa systemu. Ponadto, ze względu na otwarty charakter, Linux oferuje szeroki wybór narzędzi i oprogramowania wspierającego zarządzanie serwerami.

c) macOS Server to system operacyjny stworzony przez Apple, zaprojektowany specjalnie dla serwerów Mac. Choć nie jest tak popularny jak Windows Server czy Linux, to oferuje intuicyjny interfejs, łatwą integrację z innymi produktami Apple oraz wsparcie dla różnych usług i aplikacji. Zarządzanie serwerami macOS obejmuje kontrolę usług, monitorowanie wydajności, zarządzanie użytkownikami i grupami oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa systemu.

Topologia serwera – co to jest i dlaczego jest bardzo istotna?

Topologia sieci serwerów to sposób, w jaki elementy sieci są ze sobą połączone i rozmieszczone na fizycznych urządzeniach. Istnieje różnorodność topologii, a wybór konkretnej zależy od potrzeb i charakterystyki danej organizacji. Najpopularniejszymi topologiami są gwiazda, pierścień i siatka.

a) W topologii gwiazdy, wszystkie urządzenia łączą się z centralnym węzłem, nazywanym serwerem lub przełącznikiem. Jest to rozwiązanie łatwe w zarządzaniu i zapewniające dużą niezawodność, ponieważ awaria jednego urządzenia nie wpływa na pozostałe. Administracja serwerami w topologii gwiazdy obejmuje kontrolę centralnego węzła i monitorowanie połączeń między urządzeniami.

b) W topologii pierścienia, urządzenia są połączone w zamkniętą pętlę, tworząc ciągłą ścieżkę transmisji danych. Topologia ta zapewnia równomierny przepływ danych, ale może być bardziej skomplikowana w zarządzaniu i mniej niezawodna, gdyż awaria jednego urządzenia może zakłócić całą sieć. Administracja serwerami w topologii pierścienia obejmuje monitorowanie połączeń między urządzeniami i utrzymanie równowagi obciążenia.

c) W topologii siatki, urządzenia są połączone z wieloma innymi urządzeniami, tworząc wiele ścieżek transmisji danych. Topologia ta charakteryzuje się wysoką niezawodnością i elastycznością, ale może być bardziej złożona w zarządzaniu ze względu na liczne połączenia. Administracja serwerami w topologii siatki obejmuje zarządzanie połączeniami między urządzeniami, monitorowanie wydajności i optymalizację ścieżek transmisji danych.

W każdym przypadku ważne jest, aby odpowiednio zaplanować i skonfigurować topologię sieci, biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętowe oraz dostępny budżet. Właściwa administracja serwerami w danej topologii pozwoli na efektywne funkcjonowanie sieci.

Scroll to Top