Najczęstsze błędy IT w firmach – nie popełniaj ich!

Infrastruktura informatyczna stanowi integralny element każdej nowoczesnej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy dziedziny działalności. Jej rola jest kluczowa, umożliwiając efektywne funkcjonowanie organizacji w erze cyfrowej. Niemniej jednak, nie brakuje sytuacji, w których infrastruktura IT staje się źródłem zmartwień i wyzwań. W niniejszym artykule przyjrzymy się roli infrastruktury informatycznej w firmach oraz temu, dlaczego zdarzają się w niej tzw. błędy krytyczne.

Infrastruktura IT to zbiór sprzętu, oprogramowania, sieci oraz usług, które pozwalają na przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz informacji w ramach organizacji. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie niezawodnego i efektywnego wsparcia dla procesów biznesowych, co pozwala firmom osiągnąć konkurencyjność oraz zwiększyć efektywność działania.

Niestety, mimo kluczowej roli, jaką pełni infrastruktura IT, nie jest ona wolna od błędów. Często dochodzi do sytuacji, w których firmy doświadczają tzw. błędów krytycznych w swojej infrastrukturze informatycznej, które mogą prowadzić do znaczących strat finansowych i reputacyjnych. Przyczyny takich błędów mogą być różnorodne, obejmując awarie sprzętu, nieaktualne oprogramowanie, nieodpowiednie zarządzanie zasobami IT oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej tym aspektom, starając się zrozumieć, jakie są główne czynniki wpływające na występowanie błędów krytycznych w infrastrukturze IT oraz jakie kroki można podjąć, aby minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Ponadto, będziemy analizować znaczenie odpowiedniego zarządzania infrastrukturą IT w kontekście współczesnego biznesu.

Kopia bezpieczeństwa – dlaczego jej brak może zaboleć?

Kopia bezpieczeństwa, często nazywana po prostu „kopią zapasową” lub „backupem”, to kopia danych przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu, która jest tworzona w celu zapewnienia ochrony przed utratą tych danych. Głównym celem tworzenia kopii bezpieczeństwa jest zapewnienie możliwości przywrócenia danych w przypadku ich przypadkowego usunięcia, awarii sprzętu, ataku hakerskiego, błędu ludzkiego lub innego incydentu, który mógłby spowodować utratę danych.

Brak kopii bezpieczeństwa grozi poważnymi konsekwencjami, w tym:

 1. Utratą danych: Bez kopii bezpieczeństwa, w przypadku awarii sprzętu, ataku ransomware, błędu ludzkiego lub innych nieoczekiwanych zdarzeń, istnieje ryzyko, że dane zostaną na stałe utracone. To może prowadzić do poważnych strat, zarówno finansowych, jak i operacyjnych.
 2. Przerwaniem działalności: Jeśli firma traci dostęp do kluczowych danych, może to prowadzić do przerwania działalności, co może być katastrofalne, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które zależą od tych danych do codziennego funkcjonowania.
 3. Naruszenie zasad zgodności i przepisów: W niektórych branżach istnieją regulacje dotyczące przechowywania i ochrony danych. Brak kopii bezpieczeństwa może prowadzić do naruszenia tych przepisów, co niesie za sobą ryzyko kar prawnych i grzywien.

Aby wykonać kopię bezpieczeństwa, można zastosować różne metody, w zależności od rodzaju danych i infrastruktury. Oto kilka podstawowych wskazówek:

 1. Regularne tworzenie kopii zapasowych: Regularność jest kluczowa. Planuj okresowe tworzenie kopii zapasowych, na przykład codziennie, tygodniowo lub miesięcznie, w zależności od wymagań firmy.
 2. Wybór odpowiedniej strategii kopii zapasowych: Istnieje wiele strategii kopii zapasowych, w tym pełne, różnicowe i inkrementalne. Wybierz strategię odpowiednią dla Twoich potrzeb i zasobów.
 3. Lokalne i zdalne kopie zapasowe: Zaleca się przechowywanie kopii bezpieczeństwa nie tylko lokalnie na tym samym urządzeniu, ale również zdalnie na innym urządzeniu lub w chmurze. To zabezpiecza przed utratą danych w przypadku awarii sprzętu lub innego lokalnego problemu.
 4. Testowanie i odzyskiwanie: Okresowo testuj proces odzyskiwania danych z kopii zapasowych, aby upewnić się, że są one dostępne i działają poprawnie w przypadku potrzeby.
 5. Automatyzacja: Wykorzystaj narzędzia do automatyzacji tworzenia kopii bezpieczeństwa, aby zapewnić spójność i regularność tego procesu.

Kopia bezpieczeństwa stanowi kluczowy element strategii zarządzania danymi w każdej firmie i może zapobiec poważnym konsekwencjom związanym z utratą danych. Dlatego warto zainwestować czas i środki w jej skonfigurowanie i utrzymanie.

QWERTY i adminadmin to nie są mocne hasła – jakich haseł używać, by Twój biznes był bezpieczny?

Hasło to tajny ciąg znaków, który jest używany do uwierzytelniania się i uzyskiwania dostępu do różnych systemów, kont online, urządzeń lub zasobów. Jest to jedna z podstawowych form ochrony dostępu, a jego bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zasobów.

Tworzenie silnych haseł jest kluczowe dla zabezpieczenia swojego konta i danych. Oto kilka zasad, które warto przestrzegać:

 1. Długość: Im dłuższe hasło, tym trudniejsze do złamania. Zaleca się używanie haseł zawierających co najmniej 12 znaków.
 2. Złożoność: Hasło powinno zawierać różne rodzaje znaków, takie jak małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. !, @, #, $). Unikaj prostych słów czy sekwencji znaków.
 3. Unikatowość: Nie używaj tego samego hasła do różnych kont. Jeśli jedno z nich zostanie naruszone, pozostałe pozostaną bezpieczne.
 4. Unikaj oczywistych informacji: Unikaj używania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, daty urodzenia czy nazwy użytkownika, jako części hasła.
 5. Unikaj popularnych haseł: Unikaj używania popularnych haseł, które są powszechnie znane lub łatwo dostępne w słownikach haseł.
 6. Używanie narzędzi do zarządzania hasłami: Rozważ korzystanie z menedżera haseł, który może generować i przechowywać silne hasła dla Ciebie.

Gdy hasło jest zbyt proste, może wystąpić wiele zagrożeń, w tym:

 1. Ataki hakerskie: Łatwo odgadnąć proste hasła, dlatego hakerzy mogą łamać je bez większego trudu, uzyskując dostęp do Twoich kont lub danych.
 2. Utrata danych: Jeśli hasło jest zbyt słabe, ktoś może uzyskać dostęp do Twojego konta i usunąć lub skopiować Twoje dane.
 3. Kradzież tożsamości: Proste hasło może ułatwić hakerom kradzież tożsamości lub nielegalne działania w Twoim imieniu.
 4. Złamanie prywatności: Dostęp do prywatnych informacji, takich jak wiadomości e-mail czy konta na portalach społecznościowych, może prowadzić do naruszenia prywatności i szkód wizerunkowych.
 5. Ryzyko finansowe: Jeśli hasło jest używane do konta bankowego lub usług finansowych, jego złamanie może prowadzić do kradzieży funduszy.

Dlatego ważne jest, aby traktować swoje hasła poważnie i stosować się do zasad tworzenia silnych haseł, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych online.

Najczęściej używane hasła w sieci

Najczęściej używane hasła to te, które są łatwe do zapamiętania i dlatego często stosowane przez użytkowników, ale jednocześnie są słabe zabezpieczeniem ze względu na swoją przewidywalność. Przykłady najczęściej używanych haseł obejmują:

 1. 123456: To jedno z najprostszych i najczęściej używanych haseł. Składa się z sześciu cyfr i jest łatwe do odgadnięcia.
 2. password: Słowo „password” (hasło) jest również jednym z najbardziej popularnych haseł, co sprawia, że jest bardzo podatne na ataki.
 3. qwerty: To hasło, które składa się z liter na klawiaturze QWERTY w kolejności, w jakiej się pojawiają. Jest bardzo łatwe do odgadnięcia.
 4. abc123: To kombinacja liter i cyfr, która jest stosunkowo prosta i często używana.
 5. admin: Hasło „admin” jest często używane jako domyślne hasło do wielu kont administratora lub urządzeń.
 6. welcome: „Welcome” (witaj) jest innym popularnym hasłem, które jest stosunkowo proste i łatwe do zapamiętania.
 7. 123456789: To dłuższe od „123456” hasło, ale wciąż jest zbyt proste, aby stanowiło skuteczne zabezpieczenie.
 8. 12345678: To kolejne hasło składające się z cyfr, które jest popularne ze względu na swoją prostotę.
 9. iloveyou: „Iloveyou” (kocham cię) to przykład hasła opartego na emocjach, które jest stosunkowo łatwe do odgadnięcia.
 10. password1: Niektórzy użytkownicy dodają cyfrę na końcu swojego hasła, aby je wzmocnić. W przypadku „password1” to jednak nadal słabe hasło.

Używanie takich słabych haseł jest ryzykowne, ponieważ są one łatwe do złamania przez hakerów. Dlatego zawsze zaleca się stosowanie silnych haseł, które zawierają kombinacje liter, cyfr i znaków specjalnych oraz mają długość co najmniej 12 znaków. Ponadto, ważne jest unikanie używania tych samych haseł do różnych kont, a także korzystanie z menedżera haseł, aby pomóc w zarządzaniu i generowaniu bezpiecznych haseł.

Wykorzystywanie opcji administratora lokalnego – co to jest i jaki ma wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury IT?

Opcja administratora lokalnego odnosi się do konta administratora wbudowanego w systemie operacyjnym na poziomie pojedynczego komputera lub serwera. Konto administratora lokalnego ma pełne uprawnienia do zarządzania systemem i danymi na danym urządzeniu, co oznacza, że ​​ma ono dostęp do wszystkich zasobów i może wprowadzać zmiany w konfiguracji oraz instalować oprogramowanie. Jednak wykorzystywanie opcji administratora lokalnego może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury IT i jest związane z pewnymi ryzykami, oto kilka aspektów do rozważenia:

 1. Zwiększone ryzyko ataków: Konto administratora lokalnego jest często celem hakerów, ponieważ umożliwia im pełen dostęp do systemu. Jeśli zostanie naruszone, atakujący może przejąć kontrolę nad całym urządzeniem.
 2. Brak śledzenia działań: Administrator lokalny ma zwykle nieograniczony dostęp do systemu, co może utrudnić monitorowanie jego działań. Brak odpowiednich logów i kontroli może sprawić, że trudniej będzie wykryć nieautoryzowane lub szkodliwe działania.
 3. Ryzyko błędów ludzkich: Dostęp do konta administratora lokalnego oznacza, że ​​użytkownik może dokonać zmian w systemie, które mogą prowadzić do awarii lub uszkodzenia danych. Błędy ludzkie lub nieumyślne działania mogą spowodować znaczne szkody.
 4. Brak izolacji: Używanie konta administratora lokalnego na co dzień może oznaczać, że ​​użytkownik ma dostęp do zasobów, których normalnie nie potrzebuje. To zwiększa ryzyko, że zostaną wprowadzone nieodpowiednie zmiany lub że zostaną naruszone zasady zabezpieczeń.

Aby zminimalizować ryzyko związanego z wykorzystywaniem opcji administratora lokalnego, warto rozważyć następujące środki ostrożności:

 • Ograniczenie dostępu: Używaj konta administratora lokalnego tylko wtedy, gdy jest to naprawdę niezbędne do przeprowadzenia konkretnych zadań administracyjnych. W normalnych warunkach użytkuj zwykłe konta użytkowników, które nie mają pełnych uprawnień.
 • Zabezpieczanie hasła: Hasło do konta administratora lokalnego powinno być wyjątkowo silne i trzymane w bezpiecznym miejscu. Nie powinno być udostępniane ani używane w celach innych niż administracyjne.
 • Monitorowanie i logi: Używaj narzędzi do monitorowania i rejestrowania działań administratora lokalnego. To pomoże w identyfikacji nieautoryzowanych lub potencjalnie szkodliwych działań.
 • Zarządzanie uprawnieniami: Regularnie przeglądaj i aktualizuj uprawnienia konta administratora lokalnego, aby zapewnić, że są one przyznawane tylko tym, którzy ich naprawdę potrzebują.
 • Ustalanie procedur awaryjnych: Opracuj procedury awaryjne na wypadek naruszenia konta administratora lokalnego. W razie incydentu będziesz wiedział, jak szybko zareagować.

Ostatecznie, korzystanie z opcji administratora lokalnego może być niezbędne, ale wymaga ostrożności i odpowiedniego zarządzania, aby minimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Aktywne przekierowanie portów – czym jest i dlaczego jest ważne?

Aktywne przekierowanie portów (ang. port forwarding) to technika używana w sieciach komputerowych, która polega na przekierowywaniu ruchu sieciowego z jednego portu urządzenia lub routera na inny port na tym samym urządzeniu lub innym urządzeniu w sieci lokalnej. Jest to ważne narzędzie zarządzania ruchem sieciowym, które ma wiele zastosowań i znaczenie w kontekście bezpieczeństwa oraz efektywności sieci. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących aktywnego przekierowania portów:

 1. Przekierowywanie portów do konkretnych usług: Aktywne przekierowanie portów pozwala określić, która usługa lub aplikacja na urządzeniu w sieci lokalnej ma być dostępna z zewnątrz sieci. Na przykład, możesz przekierować port 80 (standardowy port HTTP) do serwera webowego lub port 3389 do serwera zdalnego pulpitu (RDP).
 2. Dostęp zdalny do urządzeń w sieci lokalnej: Przekierowanie portów umożliwia dostęp do urządzeń w sieci lokalnej z zewnątrz, na przykład do kamer monitoringu, serwerów plików czy urządzeń IoT. Dzięki temu możesz zarządzać i monitorować urządzenia, nawet gdy jesteś poza siecią lokalną.
 3. Bezpieczeństwo: Chociaż aktywne przekierowanie portów jest użyteczne, musi być stosowane ostrożnie ze względów bezpieczeństwa. Otwierając porty i przekierowując je na konkretne urządzenia, potencjalnie narażasz te urządzenia na ataki z zewnątrz. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć dostęp tylko do niezbędnych usług i używać silnych haseł oraz innych środków zabezpieczeń.
 4. Zarządzanie ruchem sieciowym: Przekierowanie portów może pomóc w efektywnym zarządzaniu ruchem sieciowym, kierując go tam, gdzie jest potrzebny. Na przykład, w firmowej sieci można przekierować porty w taki sposób, aby przyspieszyć dostęp do określonych aplikacji lub serwerów.
 5. Łączenie wielu usług na jednym adresie IP: Dzięki przekierowywaniu portów można hostować wiele usług na jednym adresie IP. To szczególnie przydatne, gdy masz ograniczoną liczbę dostępnych adresów IP.
 6. Rozwiązywanie konfliktów portów: W niektórych przypadkach różne aplikacje mogą próbować korzystać z tego samego portu. Przekierowanie portów może pomóc w rozwiązaniu konfliktu, pozwalając na przypisanie różnym aplikacjom różnych portów.

Podsumowując, aktywne przekierowanie portów jest ważnym narzędziem w zarządzaniu sieciami komputerowymi, które umożliwia kontrolowanie ruchu sieciowego, dostęp zdalny do urządzeń i usług oraz optymalizację dostępu do aplikacji. Jednak należy zachować ostrożność i dbać o odpowiednie zabezpieczenia, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Scroll to Top